PRO STUDENTY

 FORMA SPOLUPRÁCE A PŘÍNOSY PRO VÁS?
 •  možnost získání praktických zkušeností v oboru aplikovaných pohybových aktivit
 • umožnění výzkumů a konzultací s odborníky v rámci vašich závěrečných prací (BP, DP, rigorózní práce, disertace)
 • účast na praktických pohybových lekcích s jedinci se specifickými nároky v roli asistentů a spoluhráčů (Kociánka Brno, studenti MU s postižením)
 • plnění pedagogické praxe
 • plnění zápočtových požadavků souvisejících předmětů na FSpS (Integrativní spec.pedagogika, Aplikovaná TV, Aplikovaná Psychomotorika)
 • možnost zapojení se do předmětu TV-Alternativní pohybové aktivity a hry v rámci předmětů nabízených studentům MU s postižením ( 1 kredit)
INSTITUCE a LEKTOŘI?

Partnerské instituce zapojené v projektu:

 • Ateliér výchovné dramatiky neslyšících, Divadelní fakulta JAMU, Brno
 • Katedra speciální pedagogiky – PedF, UHK, Hradec Králové
 • Katedra aplikované tělesné výchovy, APA FTK UP Olomouc
 • University of Ljubljana, Slovinsko
 • University of Applied Sciences of Special Needs, Zurich, Švýcarsko
 • Metropolia University, Helskinki, Finsko
 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Teiresiás, MU
 • Centrum Kociánka, Brno
 • Klub Parkinson Brno
 • Svaz tělesně postižených Brno
 • Denní stacionář Effeta, Brno
 • Denní stacionář Ruka pro život, Brno
KONTAKTNÍ OSOBA PRO KOMUNIKACI SE STUDENTY:

Mgr.Gabriela Janíková:  gjanik@fsps.muni.cz

 • English

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT