WORKSHOPY

V rámci konference jsme pro vás připravili pestrou nabídku workshopů z oblasti aplikovaných pohybových aktivit pod vedením odborníků z ČR i zahraničí.

Účast na workshopech je bezplatná a každý účastník si může vybrat jeden workshop denně.

Prosíme o sledování aktuálních informací na webu konference a informací o registraci do workshopů.

Na workshopy, které budou probíhat v tělocvičně, doporučujeme pohodlné oblečení a sálovou obuv (v kampusu je dostatek šaten). Na workshopy Halliwickovy metody plavání je třeba mít plavky, ručník, atd.

23. 5. 2013

1) Halliwickova metoda plavání – 16:30 (Kociánka, s klienty)
Lektor: Rajko Vute, Faculty of Education, Ljubljana, Slovinsko

2) Psychomotorické aktivity a hry – 16:30 (Kociánka, s klienty)
Lektor: Marie Blahutková, FSpS MU Brno

3) Creative inclusive dance pedagogy – practical examples – 16:15
Instruktor: Maria Dinold, Univerzita Vídeň, Rakousko

4) Pohybové aktivity z oblasti dramatické výchovy Neslyšících – 16:15
Lektoři: Ateliér VDN JAMU Brno

24. 5. 2013

5) Halliwickova metoda plavání – 14:30 (Kociánka, s klienty)
Lektor: Rajko Vute, Faculty of Education, Ljubljana, Slovinsko

6) Psychomotorické a žonglérské hry – 14:30 (Kociánka, s klienty)
Lektor: Dáša Trávníková, FSpS MU Brno

7) Představení kompenzačních pomůcek – 14:15
Lektoři: Centrum aplikovaných pohybových aktivit, FTK UP Olomouc

8 ) Jóga pro všechny – 14:15
Lektor: Alena Skotáková, FSpS MU Brno

ANOTACE WORKSHOPŮ:

Halliwickova metoda plavání / Lektor: Rajko Vute, Faculty of Education, Ljubljana, Slovinsko

Halliwickova metoda plavání je metoda primárně určena pro plaveckou výuku osob s postižením. Využití metody je však mnohem širší. Souhrnně lze říci, že ji můžeme využít všude tam, kde se objeví problém s pobytem či pohybem ve vodě. Jde tedy např. o anxiozní pocity (stavy úzkosti) z vodního prostředí, pro prvotní seznámení s vodou a jejími specifiky, při plavání seniorů, v rehabilitačních zařízeních, apod.
Pod vedením profesionálního instruktora a pedagoga Rajka Vuteho budete mít možnost se seznámit s Hallliwickovou metodou v přímé interakci s klienty Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. Vzhledem k omezené kapacitě bazénu budou účastníkům rozděleny role asistentů, spoluplavců či pozorovatelů.

.

Představení kompenzačních pomůcek / Lektoři: Centrum aplikovaných pohybových aktivit, FTK UP Olomouc

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Centrum APA) je jednotkou Katedry aplikovaných pohybových aktivit zřízenou od roku 2011 na FTK UP v Olomouci. Hlavním smyslem je snaha o podporu celospolečenské integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami (nejčastěji zdravotním postižením) do majoritní společnosti s cílem jejich socializace s využitím sportu, tělesné výchovy a volnočasových aktivit.
Centrum APA disponuje množstvím sportovně kompenzačních pomůcek, které využívá při svých vzdělávacích a dalších aktivitách.
Během tohoto workshopu budete mít možnost seznámit se s následujícími pomůckami:
míče pro hru Boccia, několik typů handbiků, tandemové kolo, tříkolka, monoski, zvuková střelba, goalbalový míč, aj.

Pohybové aktivity z oblasti dramatické výchovy Neslyšících / Lektoři: Ateliér VDN JAMU Brno

Lektoři z divadelní fakulty JAMU představí dramatické aktivity, které využívají při tvořivé práci s neslyšícími a nedoslýchavými studenty. Při těchto aktivitách je hlavní důraz kladen na nonverbální komunikaci, gestiku, mimiku či orientaci v prostoru.

.

.

.

Psychomotorické a žonglérské hry/ Lektor: Dáša Trávníková, FSpS MU Brno

V tomto semináři se pod vedením lektorky z Fakulty sportovních studií a Divadla KUFR seznámíte s hravými psychomotorickými a žonglérskými aktivitami, které využívají nejrůznějších materiálů a pomůcek a jsou uzpůsobitelné potřebám různorodých cílových skupin.
Seminář proběhne v prostorách Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno za přímé účasti klientů. Ať již v roli asistentů, spoluhráčů či jen pozorovatelů si účastníci společně s klienty užijí zábavnou a tvořivou pohybovou lekci …

.

Jóga pro všechny / Lektor: Alena Skotáková, FSpS MU Brno

.Lektorka z Fakulty sportovních studií a tanečnice Alena Skotáková vás uvede do jógových her a jógových aktivit pro děti i dospělé a nastíní možnosti jejich využití u osob se speciálními potřebami.


.

.

.


Psychomotorické aktivity a hry / Lektor: Marie Blahutková, FSpS MU Brno

Jedna z průkopnic brněnské psychomotoriky, Marie Blahutková, vás v prostorách Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno nadchne svým pedagogickým a psychologickým přístupem a představí inspirativní psychomotorické hry v přímé interakci s klienty s pohybovým či kombinovaným postižením. Ať již v roli asistenta, spoluhráče či jen pozorovatele se můžete těšit na inspirující psychomotorickou lekci.

.

….


Kreativní inkluzivní taneční terapie – praktické příklady / Instruktor: Maria Dinold, Univerzita Vídeň, Rakousko

Renomovaná lektorka a odbornice Maria Dinold z vídeňské univerzity, Institutu sportovních věd, se zabývá teoretickými i praktickými didaktickými přístupy v oblasti tělesné výchovy, tance, aplikovaných pohybových aktivit, psychomotoriky a sportem postižených. Ve svém workshopu vám představí taneční pedagogiku, kterou aktivně využívá při práci u osob se speciálními potřebami.

  • English

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT