Jste zde: Home Nabídka Aktuálně nabízíme

Aktuálně nabízíme

Nabídka pro veřejnost

Specifika výživy sportujících dětí 

Vědecký základ sportovního tréninku

Letní školy na FSpS   

Trenér moderní gymnastiky II. třídy

Pravidelná cvičení pro zaměstnance MU, studenty i širokou veřejnost

 

Pouze pro studenty FSpS i ostatních fakult MU:   

Přípravný kurz ke zkoušce a ZKOUŠKA před autorizovanou osobou pro kvalifikaci Sportovní masáž

(nabídka pro studenty i absolventy prezenční a kombinované formy, oboru RVS 3. ročník na FSpS)

  • informace                                                          

Volitelné placené předměty v ISu MU

Placená volitelná TV                                                                                                                                                            

Placené trenérské specializace pro studenty 1. ročníků FSpS