Jste zde: Home Nabídka Akreditované programy CORE TRAINING s využitím balančních úseči Bossa a Bosu®

CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®

akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: MSMT- 36844/2014/1-969IMG 3315

TERMÍN

1. 12. 2017, 14:00 – 19:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ

velká tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, 602 00 Brno

PROGRAM A CÍL

Teoretický základ – základy funkční anatomie, zapojení energetických systémů, intenzita cvičení, kineziologie, fyziologie, první pomoc a zdravotní aspekty cvičení na Bosse a Bosu®, systém core training, specifika cvičení na balančních úsečích.

Praktický základ - stavba a možnosti kondičních tréninků s využitím úsečí Bossa a Bosu® u jednotlivých sportovních odvětví na rozvoj koordinačních schopností a výbušné síly dolních končetin (např. v přípravném období pro volejbal, basketbal, hokej, fotbal a jiné sporty).

Využití balančních úsečí v rámci tréninku – posilování hlubokého stabilizačního systému, rovnováhy, nové formy strečinku a relaxace.

Cíl Využití balančních úsečí Bossa a Bosu® v tréninkovém procesu, zejména v kondiční přípravě se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých sportů. Pomocí cvičebního programu na Bosse a Bosu® dosáhnout zlepšení rovnováhy mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců, zlepšení pohybových, kondičních (především vytrvalostních schopností) a koordinačních schopností sportovců.

LEKTOŘI

Mgr. Alena Pokorná, Ph.D., PaedDr. Hana Vrtělová

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ

Osvědčení o absolvování kurzu s neomezenou platností

CENA

950,- Kč

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ

Přihláška přes Obchodní centrum MU:https://is.muni.cz/obchod/baleni/104797   do 20. 11. 2017.

stahnout-letak