Jste zde: Home Nabídka Studijní programy formou CŽV

Studijní programy formou CŽV

Vzdělávání v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia.

Elektronická přihláška pro bakalářské programy formou celoživotní pro akademický rok 2018/2019 od 1. 6. 2018 do 15. 8. 2018, pro navazující programy od 1. 6. 2018 do 15. 8. 2018 zde http://is.muni.cz/prihlaska/ .

Bakalářské programy pro akademický rok 2018/2019

Program Tělesná výchova a sport, jednooborové studium

 • Obor Tělesná výchova a sport (TVS)
  • směr Trenérství
 • Obor Management sportu (MAN)
 • Obor Regenerace a výživa ve sportu (RVS)
 • Obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS)

Program Specializace ve zdravotnictví, jednooborový program

 • Obor Fyzioterapie (FYZI)

Navazující magisterské programy pro akademický rok 2018/2019

jednooborové programy

 • Obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (UTV)
  • směr Sportovní edukace
 • Obor Management sportu (MAN)
 • Obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) - pouze kombinovaná forma
 • Obor Aplikovaná kineziologie (APKIN) - pouze prezenční forma
 • Obor Kondiční trenér (KT)

Informace k přijetí - náležitosti

Každý uchazeč o vzdělávání na FSpS musí doručit originál potvrzení o zdravotní způsobilosti. Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu.Formulář lékařského potvrzení pro akademický rok 2017/2018. Seznam tělovýchovných lékařů . Prohlídku můžete absolvovat i na pracovišti FSpS v Ambulanci tělovýchovného lékařství.

Přestup do řádného studia pro účastníky 2. ročníku vzdělávání formou celoživotní

Studijní katalog