• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    26. 9. 2017 - 10:29
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    11. 9. 2017 - 8:33
  • Stránka číslo: 1231

Den zdraví

Den zdraví

Dne 6. září proběhl v parku Lužánky Den zdraví za účasti katedry Podpora zdraví z Fakulty sportovních studií. Akci pořádala Diecézní charita Brno. Zástupci katedry zájemcům měřili složení těla přístrojem InBody, konzultovali s nimi se výživová doporučení. Nejčastější dotazy směřovaly k možnostem redukce tělesné hmotnosti. Charakteristickým rysem výsledků většiny měření tělesného složení byl velmi nízký podíl kosterního svalstva a vysoký podíl tělesného tuku, zejména v oblasti břicha. Jedno z hlavních doporučení, jak změnit poměr tělesného složení, bylo – pravidelná pohybová aktivita. Dále se návštěvníci dozvěděli, že i normální hmotnost s distribucí tělesného tuku v oblasti břicha může zvýšit riziko rozvoje metabolických onemocnění. Lidé se také zajímali o používání doplňků stravy, jak by měla vypadat správná skladba jídelníčku, nebo zdali mohou jíst např. pečivo. O měření na stánku fakulty byl mezi účastníky zájem, což je důkaz toho, že se lidé o své zdraví zajímají a mají snahu své problémy řešit.

Za  katedru Podpora zdraví diskutovali a své vědomosti předávali Magda Fejtová (3. ročník RVS) a Tomáš Hlinský  (1. ročník doktorského programu) za doprovodu vyučujícího dr.  Michala Kumstáta, který studenty na akci doprovázel.

Všem účastníkům děkujeme za osvětu a reprezentaci FSpS.

Foto: Michal Kumstát