• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    25. 4. 2016 - 14:17
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Personální oddělení

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Personální oddělení

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A33
Telefon:549 49 2003
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/informace/struktura/personalni-oddeleni-175.html

Vedoucí oddělení
Ing. Jana Vyskočilová

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Neučitelští pracovníci:Ing. Pavla Šillerová (personální referent)
Ing. Jana Vyskočilová (vedoucí personálního oddělení)
Externí pracovníci
Ing. Petra Matějková
Bc. Marie Niederlová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.