• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  27. 10. 2017 - 14:32
 • Garant obsahu:
  Iva Kašíková
 • Vytvořeno:
  25. 4. 2016 - 14:20
 • Stránka číslo: 812

Fakulta sportovních studiích v číslech

 • Na naší fakultě studovalo k 31. 10. 2016 celkem 1 276 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 866 v bakalářských studijních programech a 410 v magisterských studijních programech.
 • V doktorských studijních programech studovalo k 31. 10. 2016 63 studentů.
 • Máme 8 kateder, zaměstnáváme 116 zaměstnanců, z toho 6 profesorů a 9 docentů.
 • Studenty vyučuje celkem 268 vyučujících, z toho je 78 zaměstnanců MU a 190 externistů.
 • V roce 2016 si na naši fakultu podalo přihlášku ve všech vypsaných přijímacích řízeních 2744 uchazečů, z toho 2322 Bc., 408 Mgr., 14 Ph.D.; přijato ke studiu bylo 736, z toho 478 Bc., 244 Mgr., 14 Ph.D. 
 • Vzděláváme 8 studentů zdravotně znevýhodněných anebo se specifickými požadavky.
 • V rámci mobilitních programů vycestovalo 42 studentů, 10 akademických a 2 neakademičtí pracovníci, přicestovalo 53 zahraničních studentů. V rámci mobilitních a rozvojových projektů se do výuky na fakultě zapojilo 22 zahraničních akademiků.
 • V roce 2016 u nás úspěšně ukončilo řádné studium 334 absolventů, z toho 177 Bc., 145 Mgr., 12 Ph.D. 
 • Od roku 2002 úspěšně ukončilo studium na naší fakultě 4272 absolventů.

Výroční zpráva o činnosti Fakulty sportovních studií za rok 2016.