O projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání cizích jazyků na středních školách se sportovní výchovou prostřednictvím zvyšování odborných kompetencí žáků těchto škol. Projekt zvýší jazykovou vybavenost žáků škol, což přinese i zvýšení konkurenceschopnosti žáků a rozšíří možnosti jejich komunikace v prostředí Evropské Unie.

Žáci mohou, díky projektu, absolvovat výuku cizího jazyka zaměřenou na nejfrekventovanější terminologii dvanácti vybraných sportovních odvětví. Kvalita kurzů, jak po odborné, tak jazykové stránce, je garantovaná odborníky z daného sportovního odvětví s výbornou znalostí terminologie a rovněž výbornou jazykovou vybaveností (pracovníci jsou zaměstnanci partnerských univerzit, s nimiž fakulta spolupracuje).

 

číslo projektu - CZ.1.07/1.1.00/14.0048

Zvyšování jazykových kompetencí ve sportovním prostředí.