České akademické hry, Akademická mistrovství

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2018 (ČAH)

AKADEMICKÉ SOUTĚŽE 2018 (AM)

www.caus.cz
www.ceskeakademickehry.cz
www.fsps.muni.cz

Obecné pokyny pro vyúčtování soutěží, platné pro všechny studenty MU

 • České akademické hry
 • Akademické soutěže

1) PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE: prostřednictvím kateder Fakulty sportovních studií.

 1. sekretariát Centra univerzitního sportu (CUS), Údolní 3, tělocvična Pod hradem
 2. u jednotlivých garantů sportu na FSpS, Kamenice 5
 3. prostřednictvím dr. Slonkové – mail:

2) PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ: přihlášení sportovci/kyně musí být v době konání závodu řádnými studenty/kami MU nebo na příslušné fakultě ukončil/a studia v kalendářním roce 2018. Věková hranice není omezena. Studenti/ky se při prezenci musí prokázat platným studijním dokladem (index, ISIC karta, případně dokladem o ukončení studia v roce 2018) a občanským průkazem při ubytování. Další výjimky, které jsou povoleny, najdete na výše uvedených webových stránkách

3) DOPRAVA: studenti jsou povinni použít nejlevnější dopravní prostředek z místa školy do místa soutěže a zpět. Pokud je doprava organizovaná společně, neproplácí se jednotlivé jízdné. Pokud se akce koná v místě školy, jízdné se proplácí pouze ve výjimečných, řádně zdůvodněných případech.

 • Použití osobního auta   použití osobního auta doporučujeme v těch sportech, kde jde o převoz sportovního materiálu nebo je soutěž mimo dosah veřejné dopravy.
 • Proplácení jízdného auty – pokud auto řídí student, obdrží při plně vytíženém autě 5 Kč/ 1 km, při 3 osobách 4 Kč/ 1 km. Při nižším počtu osob obdrží jízdné ve výši hromadného dopravního prostředku. Použití auta je třeba před jízdou nahlásit dr. Slonkové. Při vyúčtování jízdy musí student zaslat dr. Slonkové typ a číslo auta a seznam spolucestujících. Náklady za auto se proplácí pouze řidiči, nikoliv spolucestujícím.
 • Cestovní náklady vedoucích – zaměstnanec si musí před odjezdem vyplnit cestovní příkaz na INETu. Pokud použije k cestě vlastní auto, musí do elektronického příkazu vyplnit číslo a typ vozidla a jména spolucestujících. V případě, že je auto vytížené, obdrží zaměstnanec plnou náhradu. V opačném případě obdrží jízdné ve výši hromadného dopravního prostředku.

4) Stipendium ZA MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ- reprezentace Masarykovy univerzity: student obdrží stipendium pouze za medailová umístění.

5) VYÚČTOVÁNÍ SOUTĚŽE: soutěž se účtuje prostřednictvím

 • mimořádných stipendií pro studenty
 • dohodou pro absolventy nebo studenty s ukončeným studiem.

Nárok se vztahuje na:

 • proplacení nezbytně nutného jízdného do místa soutěže a zpět (pokud není proplaceno pořadatelem)
 • nezbytně nutné ubytování (pokud není proplaceno pořadatelem)
 • registrační poplatek
 • zisk medaile

STIPENDIA ČAH pro řádné studenty ke stažení.
STIPENDIA AM ČR pro řádné studenty ke stažení.
STIPENDIA pro ostatní soutěže, pro řádné studenty ke stažení.

DOHODA podle §1746 odst.2 Občanského zákoníku pro absolventy a ukončené (v době podání stipendia nejsou již studenty) ke stažení.

Řádně vyplněný formulář zašlou studenti mailem nejpozději týden po ukončení Českých akademických her nebo Akademického mistrovství RNDr. Evě Slonkové, mail: , (mobil: 728 071 371) včetně naskenovaných nebo ofocených dokladů (jízdné, ubytování, poplatek).

Student je povinen po přiznání stipendia zkontrolovat, zda má vyplněn účet v ISu a přečíst si  e - mail s rozhodnutím o přiznání stipendia. Pokud nejste nebo nebudete studenty, vyplňte DOHODU.
UPOZORNĚNÍ: dohodu je třeba vyplnit před zahájením soutěže a poslat dr. Slonkové.

Stipendium za České akademické hry a další soutěže obdrží student do 30 dnů po převzetí stipendia v ISu od studijního oddělení FSpS, na účet zadaný v Informačním systému MU, který musí být vedený v Českých korunách. Podmínkou je mít v době podání návrhu na stipendium a vydání rozhodnutí o stipendiu aktivní studium. Pro dřívější výplatu stipendia na účet je možno se vzdát práva na odvolání proti rozhodnutí v dokumentu s Rozhodnutím o přiznání stipendia.

Informace o jednotlivých sportech, vám mohou poskytnout následující učitelé:

AEROBIK Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
ATLETIKA Mgr. Petr Kotyza
BADMINTON Mgr. Martina Bernacíková, Ph.D.
BASEBALL Mgr. Tomáš Vencúrik
BASKETBAL Mgr.Tomáš Vencúrik
BEACH VOLEJBAL Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
CYKLISTIKA Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
FLORBAL Mgr. Jindřich Pavlík
FOTBAL PaedDr. Karel Večeřa
FRISBEE PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
FUTSAL PaedDr. Karel Večeřa
HÁZENÁ PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
JUDO, KARATE doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
NOHEJBAL PaedDr. Karel Večeřa
PLAVÁNÍ Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
POHYBOVÉ SKLADBY Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
SQUASH Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
STOLNÍ TENIS Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
TENIS Mgr. Pavel Mudra
VOLEJBAL Mgr. Jindřich Pavlík
VZPÍRÁNÍ Mgr. Tereza Králová

I. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2018 – www.ceskeakademickehry.cz

České akademické hry 2018 se uskuteční v týdnu od 17. do 22. června v Brně.  Pořadatelé her – Česká asociace univerzitního sportu.
Realizátor: MASARYKOVA UNIVERZITA - Fakulta sportovních studií.

Zařazené sporty (27):

AEROBIK, ATLETIKA, BADMINTON, BASEBALL, BASKETBAL M, Ž, BASKETBAL 3 x 3 M, Ž, BEACH VOLEJBAL M, Ž, CYKLISTIKA, FUTSAL M, Ž, FLORBAL M, Ž, FOTBAL M, FRISBEE, HÁZENÁ M, Ž,  JUDO, KARATE, KUŽELKY, NOHEJBAL, ORIENTAČNÍ BĚH, PLAVÁNÍ,  PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI, POHYBOVÉ SKLADBY, SQUASH, STOLNÍ TENIS, TENIS, KARATE, VOLEJBAL M, Ž, VZPÍRÁNÍ.

V kolektivních sportech probíhají kvalifikace.

Důležité termíny

Otevření webových stránek ČAH: březen 2018

Otevření přihlášek: 12. 4. 2018

Uzávěrka přihlášek: 95. 6. 2018

Ukončení kvalifikace kolektivních sportů: 25. 5. 2018

Definitivní potvrzení – zrušení přihlášky do kvalifikací kolektivních sportů: 31. 3. 2018
(zaslat předsedovi příslušné komise a pořadateli ČAH).

PŘIHLÁŠKY NA ČAH

Přihláška obsahuje: Jméno, trvalé bydliště, číslo OP nebo pasu, stát, datum narození, školu, e-mail, sporty s disciplínami, termín ubytování.

U sportů, kde je více disciplin, je třeba uvést disciplinu a nejlepší výkon (např. atletika, plavání), u orientačního běhu číslo SI čipu.

Studenti se přihlašují prostřednictvím kateder tělesné výchovy – viz Obecné pokyny.

 

II. AKADEMICKÁ MISTROVSTVÍ  ČR – www.caus.cz

V případě, že se zúčastníte akademických mistrovství, která nejsou zařazena do programu Českých akademických her, platí stejné zásady uvedené v Obecných pokynech pro vyúčtování.

Řádně vyplněný formulář odevzdají studenti nejpozději týden po ukončení příslušného akademického mistrovství  RNDr. Evě Slonkové (mobil: 728 071 371)  mailem: , včetně naskenovaných dokladů (ubytování, doprava, reg. poplatek).

Stipendium vám bude zasláno na váš účet, proto je nutné zadat číslo účtu do Informačního systému MU.

 

III. SOUTĚŽE EUSA – www.eusa.eu

Evropská asociace univerzitního sportu pořádá soutěže evropských univerzit a vysokých škol.

V sudých letech EUSA organizuje Evropské univerzitní hry, v lichých letech jednotlivá Mistrovství Evropských univerzit (MEU). Studenti, kteří se chtějí soutěží EUSA zúčastnit, musí svoji účast předem projednat s dr. Evou Slonkovu. Při schválení akce škola poskytne finanční příspěvek, který se bude odvíjet z celkových nákladů na akci.

Přihlášky na soutěže EUSA se podávají prostřednictvím sekretariátu České asociace univerzitního sportu (ČAUS).

 

IV. OSTATNÍ AKADEMICKÉ SOUTĚŽE

Finanční příspěvek na další soutěže, které nejsou uvedeny výše, je třeba před soutěží projednat s dr. Evou Slonkovou. Týká se to nemistrovských soutěží jako např. soutěže ve veslování, utkání v ledním hokeji apod.