Vítejte na portálu praxí Fakulty sportovních studií MU

Cílem studia jednotlivých oborů na Fakultě sportovních studií MU je získání patřičných znalostí a dovedností, které studentům umožní co nejlepší uplatnění na trhu práce.
Získání pouze teoretických znalostí však nestačí, tvoří pouze základ, který je žádoucí prohloubit v praxi.

FSpS MUStudenti všech oborů na Fakultě sportovních studií MU jsou povinni absolvovat v průběhu bakalářského i magisterského studia povinnou praxi. V souvislosti s tím vytvořila fakulta v rámci projektu Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) webový portál praxí. Cílem této podpory je velmi rychlá a snadná orientace v jejich systému praxí a partnerských organizací zajišťujících praxe, dále pak v požadavcích a výstupech u jednotlivých praxí. Portál slouží nejen studentům současným, ale i budoucím, dále organizacím, které se podílejí na spolupráci při praxích studentů FSpS, potenciálním zájemcům o naše studenty a rovněž slouží i široké veřejnosti pro prezentaci praktické části výuky.

Za výhodu tohoto portálu považujeme navázání dialogu mezi fakultou a současnými nebo budoucími potenciálními zaměstnavateli absolventů fakulty. Máme zájem vychovávat studenty, jejichž znalosti a kompetence, nabyté v průběhu studia na FSpS, budou odpovídat požadavkům současné praxe. A chceme, aby naši studenti byli žádanými odborníky na trhu práce.

 

Tento portál vznikl v rámci projektu OPVK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií, v období leden 2012–prosinec 2014.