NEBOJME SE GYMNASTIKY

Závěrečný test

Test je určen pouze cílové skupině učitelům II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol, kteří v souladu se ZÁKONEM č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících v platném znění vyučují předmět tělesná výchova a to v ČR mimo region Praha.

Přihlásit se

Přihlaste se pomocí údajů vyplněných v registraci, popř. se zaregistrujte.

E-mail: *
Heslo: *
   Údaje označené * je povinné vypnit.
Nemůžete si vzpomenout na své heslo? Nevadí, pošleme vám nové heslo mailem. Vytvořit nové heslo nyní.

 

Zaregistrovat se

Osobní údaje
Titul před jménem:
Jméno: *
Příjmení: *
Titul za jménem:
Datum narození: *
(ve tvaru: den.měsíc.rok)
Kontaktní e-mail: *
(e-mail pro přihlášení)
Kontaktní telefon: *
(ve tvaru: 9 cislic bez mezery)
+420

Můj zaměstnavatel je z hl. města Prahy, ale trvalé bydliště mám mimo hl. město Prahu.

Zaměstnavatel
Název: *
Ulice: *
Číslo popisné: *
Město: *
PSČ: *
Telefon: *
(ve tvaru: 9 cislic bez mezery)
+420

Heslo
Heslo: *
Heslo znovu: *

     Souhlasím se zasíláním informací o projektu a novinek z FSpS MU
 *Zaškrtnutím políčka čestně prohlašuji, že jsem veškeré osobní údaje, nutné k udělení certifikátu po absolvování testu, uvedl/a pravdivě podle skutečnosti. Jsem si vědom/a toho, že v případě uvedení nepravdivých údajů budu čelit z toho vyplývajícím právním následkům.
 
 *Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na níže uvedené tlačítko "Zaregistrovat se" uděluji Masarykově univerzitě, IČ: 00216224, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, souhlas ke zpracování veškerých mnou uvedených svých osobních údajů uvedených ve formuláři výše (jako součást e-learnigového prostředí).

Souhlas uděluji Masarykově univerzitě výhradně za účelem realizace projektu OP VK Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě a to na dobu realizace a udržitelnosti projektu, nejdéle však na dobu nutnou z hlediska archivace dokladů k projektu záznamu danou právním předpisem.

Číst více...


   Údaje označené * je povinné vypnit.

 


Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 101873 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 735 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání