VODNÍ TURISTIKA

LITERATURA

 • 90 let kanoistiky v českých zemích . Praha : Český svaz kanoistiky.
 • BÍLÝ, M.; KRAČMAR, B.; NOVOTNÝ, P. Kanoistika. Praha: Grada publishing, 2001. s. 132. ISBN 80-247-9050-5.
 • HUBAČÍKOVÁ, Věra. Hydrologie skripta MZLU. ediční středisko MZLU, 2002. ISBN 80-7157-638-7.
 • KORVAS, P.; NOVÁKOVÁ, S. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 149 s. ISBN 978-80-210-4361-9.
 • NOVÁK, I. Vltava - vodácký průvodce. SHOCart, 2008. ISBN 978-80-85781-60-3.
 • NOVÁK, I. Berounka - vodácký průvodce, SHOCart, 2007. ISBN 978-80-85781-75-5.
 • NOVÁK, I. Lužnice - vodácký průvodce. SHOCart, 2006. ISBN 80-7224-305-5.
 • NOVÁK, I. Morava - vodácký průvodce. SHOCart, 2005. ISBN 80-7224-305-5.
 • PTÁČEK, P. Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí n. Labem: Albis, 2006. s.104. ISBN 80 – 86 971 -147.
 • PTÁČEK, Petr, et al.   Záchrana z válce . Nové Město nad Metují : Raft.cz, 2007. 54 s. ISBN 978-80-254-0253-5.
 • SVOBODA, Miloslav.   Divoká voda . Týnec nad Sázavou : Vodácká škola Aqua, 2007. 228 s. ISBN 978-80-239-9124-6.
 • ŠMÍD, Zdeněk.   Proč bychom se netopili, aneb, Vodácký průvodce pro Ofélii . Karlovy Vary : Bongo, 1994. 166 s.
 • Vyhláška č. 344/1991 Sb., tzv. Řád plavební bezpečnosti.
 • Zákon č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
 • Zákon č. 114/1995 Sb., ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě.

 

Internetové odkazy

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 54726 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 348 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License VODNÍ TURISTIKA by Mgr. Svatava Nováková, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Jan Došla, Ph.D., Bc. Jaroslav Machain, Daniel Bartošek, DiS., Pavel Tobiáš, DiS. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/vodnituristika/.
Investice do vzdělávání