VODNÍ TURISTIKA

ÚVODNÍ SLOVO

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře z řad pedagogů s aktivitami, charakteristickými rysy, riziky a preventivními opatřeními spojenými s vodní turistikou. Dále v textu autoři seznamují čtenáře s jednotlivými druhy aktivit řadících se pod hlavičku vodní turistiky, používanou technikou, vybavením a s historií vodní turistiky u nás i ve světě. Nedílnou součástí je charakteristika modelové přípravy a plánování vodáckých akcí se základními legislativními požadavky a se specifiky vodáckých zájezdů. Velkou pozornost autoři věnují i struktuře vodních terénů, minimálním vodáckým dovednostem a předcházení a řešení mimořádných událostí. Součástí textu jsou i konkrétní návrhy vodáckých zájezdů.

 


Mgr. Svatava Nováková (garant materiálu Vodní turistika), novakova@fsps.muni.cz

Bc. Jaroslav Machain (zodpovědný za záchranu), machain@email.cz
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 54724 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 347 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License VODNÍ TURISTIKA by Mgr. Svatava Nováková, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Jan Došla, Ph.D., Bc. Jaroslav Machain, Daniel Bartošek, DiS., Pavel Tobiáš, DiS. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/vodnituristika/.
Investice do vzdělávání