VODNÍ TURISTIKA

Záchrana v tekoucí vodě

Kapitoly:

 

Nebezpečí na vodních tocích jsou odlišná od většiny jiných sportů. Vážnější úrazy jsou současně spojeny s tonutím, často bez možnosti se k tonoucímu dostat. O přežití tak rozhodují minuty. To klade značné nároky na pedagogické pracovníky a instruktory vodní turistiky. Následující text by měl upozornit na různá rizika vodní turistiky se základními návody, jak dané situace řešit.

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 54725 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 348 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License VODNÍ TURISTIKA by Mgr. Svatava Nováková, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Jan Došla, Ph.D., Bc. Jaroslav Machain, Daniel Bartošek, DiS., Pavel Tobiáš, DiS. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/vodnituristika/.
Investice do vzdělávání