• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    15. 9. 2014 - 6:04
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    15. 9. 2014 - 6:04
  • Stránka číslo: 557

Zdravou obuví chceme propagovat univerzitu

Chůze je nepřirozenější pohybem. O to závažnější je, že většina populace dnes chodí špatně, že to v blízké budoucnosti může stále více lidem přinášet vážné zdravotní problémy. Dostupné řešení přitom existuje – v podobě biomechanické obuvi, kterou společně vyvíjí společnost Boty J HANÁK R, s.r.o. a tým doc. Martina Zvonaře z Fakulty sportovních studií MU.

Jak největší problémy s chůzí vznikají a jaké mají dopady? Pokud chodíme naboso, je vše an­tropologicky v pořádku a přirozeně se vytváří zdravá nožní klenba podélná i příčná. Většina bot na trhu však nerespektuje morfologii chodidla. „Příčná klenba je držena svrškem obuvi, vzniká nevhodný tlak a výsledkem je plochá noha. Pata začne vybočovat do strany a vše může vyústit až ve valgozitu kotníku nebo kolena. Druhým problematickým místem je první článek palce, který má velký vliv na postavení nohy. Nevhodná obuv nedokáže zajistit dokonalou rigidní páku palce a opět negativně ovlivňuje klenbu. Noha se zkrátka příliš zafixuje, což se může projevit dokonce až u stehenních svalů,“ vysvětluje zakladatel obuvnické firmy Josef Hanák.

K řešení těchto problémů se společnost Boty J HANÁK R dostala přes dlouholetou výrobu bot, zejména těch zdravotních – např. pro diabetiky. Druhým produktem, který dílnu ve Snovídkách poblíž Slavkova u Brna proslavil, jsou speciální stélky pomáhající zmírnit ortopedické problémy. Doc. Martin Zvonař, vedoucí Katedry kineziologie na FSpS MU, se nevhodností běžné obuvi zabýval také dlouhodobě. Setkání stálo u zrodu nové biomechanické obuvi i stélek do bot. Společnost Boty J HANÁK R tedy vyrábí obuv, která umí vyřešit mnoho zdravotních problémů. Přesto musí bojovat s předsudky danými nošení nevhodných bot po celém světě.

Jisté je, že spolupráce mezi firmou Josefa Hanáka a týmem doc. Martina Zvonaře bude dále pokračovat. Připravují se nové typy obuvi pro širokou veřejnost, ale pracuje se i například na studii pohybu těhotných žen, které mají s nožní klenbou problémy.

Zdroj: Interface, Autumn 2013.