• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    15. 9. 2014 - 5:57
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    15. 9. 2014 - 5:57
  • Stránka číslo: 555

Portál praxí

Cílem studia jednotlivých oborů na Fakultě sportovních studií MU je získání patřičných znalostí a dovedností, které studentům umožní co nejlepší uplatnění na trhu práce.
Získání pouze teoretických znalostí však nestačí, tvoří pouze základ, který je žádoucí prohloubit v praxi.

Více informací naleznete na: http://www.fsps.muni.cz/praxe/