• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    19. 8. 2015 - 14:23
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    15. 9. 2014 - 6:00
  • Stránka číslo: 556

Výsledky z projektů řešených FSpS pro praxi

Inovace SEBS a ASEBS

Studijní obory SEBS a ASEBS, vyučované na Fakultě sportovních studií, jsou svým obsahem jedinečné. Zaměřují se na specifickou cílovou skupinu, připravovanou na řešení krizových situací, které mohou končit vážným zraněním či smrtí absolventa nebo vážným ohrožením obyvatelstva. Odborníci z oddělení úpolů se v letech 2010 – 2013 zaměřili na inovaci a vytvoření nových předmětů pro tyto studijní obory, které teoreticky i prakticky připravují absolventy na řešení nutné obrany a použití donucovacích prostředků.  Součástí projektu bylo i zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků nezbytné k vytvoření špičkového pracoviště pro výuku oborů SEBS a ASEBS odborných kompetencí akademických pracovníků nezbytné k vytvoření špičkového pracoviště pro výuku oborů SEBS a ASEBS.

Více informací naleznete: http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/

 

Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu

Zdravý životní styl, správné stravování, welness a regenerace jsou v současnosti velmi aktuální témata, která zajímají nejen vrcholové sportovce, ale i širokou veřejnost. Tato témata sledují a aktuálně na ně reagují odborníci z Katedry podpory zdraví, kteří vychovávají absolventy chápající fyziologické a regenerační souvislosti lidského organismu.

Ve spolupráci s FC Zbrojovkou Brno a.s., Fakultní nemocnicí Brno, Ligou proti rakovině a Školní jídelnou Brno vznikl projekt, který měl za úkol zvýšit kvalitu studia uplatnitelnost těchto absolventů na trhu práce. Současní studenti nadále pracují s vytvořenými e-learningy a jejich teoretická výuka byla propojena s praxí.

Více informací naleznete: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/

 

Kurzy přenemocniční péče

Zdravotnická záchranná služba JmK p. o. se ve spolupráci s Fakultou sportovních studií podílela na vzdělávání zdravotních i nezdravotních pracovníků v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Odborníci z FSpS předávaly své vědomosti zaměstnancům nemocnic, záchranných služeb, škol a úřadů ve třech odborných oblastech. Kurz Komunikační dovednosti v anglickém jazyce v přednemocniční neodkladné péči rozšířil znalost odborné angličtiny zaměstnanců zdravotnických zařízení. Druhý kurz Sebeobrana pro zdravotnický personál – zvládání konfliktních situací byl zaměřen na oblast sebeobrany zdravotnického personálu vůči napadení a agresi, se kterým se mohou setkat při výkonu povolání. Třetí kurz Ergonomické zásady v prevenci pracovních úrazů se dotýkal ergonomických zásad z pohledu specifické prevence úrazů. 

Více informací naleznete: http://kurzy.zzsjmk.cz/

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě 

Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků se odborníci z Fakulty sportovních studií věnují již řadu let. Inovativnost, atraktivita a bezpečnost prováděné činnosti z hlediska zdravého životního stylu a první pomoci byl hlavní přidanou hodnotou kurzů, které se uskutečnily v letech 2010 – 2013. Projekt nabízel akreditované semináře pro řídící pracovníky z oblasti Zdravého životního stylu týkající se bezpečnosti a prevence úrazů žáků v celé České republice.

Více informací naleznete: http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/

 

Rozhodčí kolektivních sportů

U nás i v zahraničí nemají rozhodčí možnost získat potřebnou kvalifikaci zároveň se získáním vysokoškolského vzdělání. Změnu přinesl projekt zaměřený na vzdělávání rozhodčích kolektivních sportů, do kterého byli zapojeni odborníci z Fakulty sportovních studií spolu s odbornými partnery projektu Českým svazem ledního hokeje, Fotbalovou asociací České republiky a Unií českých fotbalových rozhodčí. Formou odborných a mezinárodních seminářů byly vytvořeny podmínky pro další zvyšování kvality studia a další možnosti vzdělávání v mezinárodním měřítku. Studenti mají nově možnost studia v 11 nových a 6 inovovaných předmětech.

Více informací naleznete: http://www.rozhodci-ks.cz/

 

Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

Určitě jste se v Brně a v jeho okolí setkali s logem srdcem v zeleném poli. Víte, co symbolizuje? Jedná se o Automatizovaný externí defibrilátor, který je schopen analyzovat křivku EKG a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými a písemnými pokyny k provedení bezpečné defibrilace. Výskyt srdečních zástav je v Evropě vysoký, proto je v Brně realizován projekt Plošného rozmístění AED ve spolupráci i s odborníky z Fakulty sportovních studií. Cílem projektu je nejen rozmístění 13 AED (Automatických externích defibrilátorů) na veřejná místa, a tím zvýšení jejich dostupnosti v rámci města Brna, ale také velmi důležitá propagační (osvětová, vzdělávací)kampaň k rozmístění AED, která by měla zlepšit povědomí občanů o resuscitaci s použitím AED.

Více informací naleznete: http://www.fsps.muni.cz/aed/

 

Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU

Jazykové kurzy zakončené závěrečnou zkouškou, možnost studia vybraných předmětů v anglickém jazyce a vytvoření česko-anglického e-learningové výukového materiálu. To vše nabídl projekt zaměstnancům Fakulty sportovních studií a studentům FSpS, Ostravské univerzity a Jihočeské univerzity. V průběhu tří let trvání projektu měli zaměstnanci fakulty možnost zlepšit a zdokonalit své jazykové dovednosti prostřednictvím kurzů a studenti se vzdělávat ve vybraných inovovaných předmětech vědního oboru kinantropologie.

Více informací naleznete: http://www.fsps.muni.cz/jazyky/