• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    10. 1. 2018 - 10:34
  • Garant obsahu:
    Zuzana Sajdlová
  • Vytvořeno:
    10. 2. 2016 - 17:23
  • Stránka číslo: 766

O časopise Studia sportiva

logo

STUDIA SPORTIVA - ISSN: 1802-7679

Vědecký recenzovaný časopis vydává Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity od roku 2007. Časopis je veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR a evropské databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

 

STUDIA SPORTIVA

informují odbornou veřejnost o vědecko-výzkumných poznatcích a odborných studiích v kinantropologii a v jejích vědních přesazích (společenskovědních, kinesiologických).

 

STUDIA SPORTIVA

reflektují aktuální témata v oboru, prezentují nadějné studentské aktivity.

 

STUDIA SPORTIVA

uveřejňují příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Úprava příspěvků se řídí citační normou APA.

 

STUDIA SPORTIVA

mají uzávěrku příštího čísla 15. ledna 2018.

 

STUDIA SPORTIVA

se těší na Váš čtenářský zájem i autorskou spolupráci.