Přijímací řízení pro akademický rok 2016/17

Den otevřených dveří

se uskutečnil ve čtvrtek 4. února 2016 v 10:00 hodin
v pavilonu A11, učebně 114 v Univerzitním Kampusu Brno.

Proč studovat na FSpS?

Podání přihlášky ke studiu: http://is.muni.cz/prihlaska/
časté dotazy k práci s přihláškou

Povinnou přílohou každé přihlášky je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře.

V Katalogu předmětů si můžete prohlédnout předměty, které budete ve zvoleném oboru studovat.

Kontakt na studijní oddělení FSpS:

referentka pro přijímací řízení: Dana Szeinerová, tel. 549 49 2017,


Upozornění

  • finanční náročnost studia 

Zejména v 1. ročníku studia absolvují studenti většiny oborů povinné kurzy lyžování (sjezdové i běžecké), turistiky a vodní turistiky. Studenti musí mít adekvátní sportovní vybavení a je nutno počítat s úhradou nákladů na ubytování, stravu, dopravu a skipas. Náklady se v 1. ročníku pohybují do 15 000,- Kč.

Další náklady spojené se studiem.