7. Popis zkoušek do bakalářského studia

                                  Přehled Bakalářské studium - následuje 8. Bodovací tabulky

1. Test studijních předpokladů
2. Oborové písemné testy
3. Praktická zkouška z tělesné výchovy
    3.1 Plavání
    3.2 Atletika
    3.3 Basketbal
    3.4 Gymnastika
    3.5 Jacíkův motorický test
    3.6 Bruslařský dovednostní test
4. Videa s požadavky k praktické části přijímacího řízení
 


1. Test studijních předpokladů

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP)

2. Oborové písemné testy

Fyzioterapie - oborový písemný test z biologie, chemie a fyziky

RVS -  oborový písemný test z biologie a chemie.

 • test z roku 2015
 • část biologie a chemie jsou pro oba obory společné
 • rozsah testu: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia

Zaměření testů:
biologie - obecná biologie, biologie člověka
chemie - především biochemie
fyzika - především mechanika, elektro

 

3. Praktická zkouška z tělesné výchovy

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu zvoleného oboru.

! Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům,
kteří doložili včas potvrzení tělovýchovného lékaře.

 

3.1 Plavání

100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky. Plavecký způsob lze během tratě měnit.

 

3.2 Atletika

 1. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.
 2. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.
V okamžiku, kdy při běhu na 800 m bude překročen časový limit, za který může ještě uchazeč/ka získat 1 bod, 
bude závod ukončen (uchazeč/ka, který v časovém limitu nedoběhne získá 0 bodů).

 

3.3 Basketbal

Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

 1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

 

3.4 Gymnastika

Hodnotí se technika provedení, gymnastické držení těla, doskok.
Za neprovedený cvik nebo poskytnutou dopomoc se sráží celá hodnota cviku.
Uchazeč může během sestavy opakovat 1 cvik, a to jen 1 krát.
Pohyby a polohy paží lze dotvořit libovolně.

Hodnocení dle gymnastických pravidel - 0 (nezacvičí) - 10 (nejlepší výkon)

 • AKROBACIE ŽENY: Přemetový poskok - přemet; Poskokem vzpor dřepmo, odrazem ležmo; Celým obratem vzpor ležmo vzadu; Celým obratem vzpor ležmo; Odrazem vzpor dřepomo, výskokem s celým obratem stoj spatný; Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk; Výkrokem váha předklonmo, vzpřim; Cval - dálkový skok; Celý obrat jednonož; Přemetový poskok - přemet stranou.
 • AKROBACIE MUŽI: Přemetový poskok – přemet; Pádem klik - vzpor ležmo; Celým obratem vzpor ležmo vzadu; Celým obratem vzpor ležmo; Odrazem vzpor dřepmo, výskokem s celým obratem stoj spatný; Výkrokem stoj na rukou a kotoul – do dřepu; Kotoul vzad do zášvihu – vztyk; Výkrokem váha předklonmo, vzpřim; Přemetový poskok – přemet stranou.

 

3.5 Jacíkův motorický test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

 

3.6 Bruslařský dovednostní test

Test absolvují současně 2 uchazeči, skládá se ze 3 částí, za každou část může uchazeč získat 100 bodů.

1. rychlost

Pevný start z brankové čáry, brzda se zvednutím puku na červené čáře – jízda zpět na modrou čáru, položení puku - start na druhou modrou čáru, brzda se zvednutím puku - jízda zpět na červenou čáru, položení puku – letmý cíl na druhé brankové čáře.

Pozn.: Všechny brzdy, zvedání puku a pokládání puku se provádějí čelem na stejnou stranu (buď vždy „do hřiště“ nebo vždy  „k mantinelu“), při brzdách na čarách se uchazeč musí alespoň jednou z bruslí dotknout čáry.

2. koordinace

Pevný start z koncového bodu pro vhazování, slalom mezi pěti kužely postavenými na delší spojnici koncových bodů pro vhazování:

- jeden na červené čáře, dva na modrých čarách, dva v polovině mezi kužely na modrých čarách a kuželem na červené čáře,

Pozn.: Dráhu – slalom absolvuje uchazeč čtyřikrát (dvakrát jízdou vpřed, dvakrát jízdou vzad), po celou dobu testu od startu po cíl absolvuje čelem ke kratší straně hřiště vzdálenější od místa startu a cíle, letmý cíl na stejném koncovém bodu pro vhazování jako start.

3. vytrvalost

Start a cíl na červené čáře, pět „osmiček“, začátek obloukem vlevo; dráha je vytyčena čtyřmi kužely:

- dva na koncových bodech pro vhazování , dva na obvodu kruhů pro vhazování v koncových pásmech;


 

4. Videa s požadavky k praktické části přijímacího řízení

Basketbal

 

Jacíkův test

 

Gymnastická sestava dívky

 

Gymnastická sestava chlapci


Všechna videa ke stažení


Přehled Bakalářské studium - následuje 8. Bodovací tabulky