Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory

 

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum
Tel: 549 49 5485
E-mail 

Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D.
Vedoucí oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory

Horizont 2020, FR MU, RIV

Tel: 549 49 6153
E-mail 

Mgr. Roman Drga
Manažer pro projektovou podporu, Administrátor veřejných zakázek

Specifický výzkum, interní projekty, TA ČR, GA ČR
Tel: 549 49 3587
E-mail: 

Ing. Katarína Peterková
Manažerka pro projektovou podporu
OP VVV, MŠMT
Tel: 549 49 6259
E-mail: 

Mgr. Pavlína Roučová, DiS.
Referentka pro vědu a výzkum

doktorské studium, habilitační a profesorská řízení, RIV
Tel: 549 49 4050
E-mail