Aktuality

5. výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA

CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of concept.
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 20 měsíců.
 
Maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč.

Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Termín pro podání projektů je 26. 1. 2018

Pro další informace požádajte oddělení Vědy výzkumu a projektové podpory.

 

Aktuální výzvy MŠMT

INTER-EXCELLENCE: výzvy mezinárodní spolupráce MŠMT

 
INTER-ACTION Izrael
Výzva se vztahuje na spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Uchazečem může být podnik (se sídlem v ČR), zabývající se výzkumem. Masarykova univerzita může být pouze v roli dalšího účastníka.
 
Termín pro odevzdání návrhů projektů je 24. ledna 2018.

Pro další informace požádajte oddělení Vědy výzkumu a projektové podpory.

 
Knihovna univerzitního kampusu poskytuje bezplatně službu Analýza predátorských znaků časopisů