• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    9. 3. 2016 - 13:01
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    10. 9. 2015 - 10:50
  • Stránka číslo: 35

Veřejnost

18. 9. 2017

Výživa dětí se specifickými potřebami

KDY: 18. září 2017,  16:30 - 19:00 hod.

KDE : Fakulta sportovních studií MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno, budova A11/učebna 236

PROGRAM A CÍL: Účastníci přednášky budou seznámení s úlohou tekutin, makroživin, mikroživin a semiživin ve výživě dětí se specifickými potřebami (jedná o problematiku ADHD, LMD, obezity, mentální anorexie a bulimie). Zvláštní důraz bude kladen na podporu kvantitativně a kvalitativně vyvážené stravy a ochranu dětí před vlivy nedostatečné, stereotypní a extrémně dietní stravy. Dále bude popsán význam pravidelnosti stravy, její rozložení během dne a pestrost. Účastníci kurzu budou upozorněni na typické chyby ve stravování, které se ve výživě dětí s danými specifickými potřebami často objevují a negativně ovlivňují jejich zdraví, tělesné složení, vitalitu, koncentraci a schopnost učení se. Posluchači se seznámí i s ostatními běžnými denními činnostmi, včetně sportovního pohybu, které mohou dané oblasti ovlivňovat.
Cílem přednášky bude seznámit posluchače, jak zodpovědně přistupovat k výživě a ostatním běžným, denním činnostem, které ovlivňují výživový stav, tělesné složení, vitalitu a koncentraci u dětí se specifickými potřebami.

LEKTOŘI: Mgr. Martin Forejt, Ph.D. - specialista v oblasti výživy a zdravého životního stylu, odborný asistent na Lékařské fakultě MU, http://www.zdrava-vyziva-forejt.cz/web/jak-zhubnout-13.html

 

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ: doklad o absolvování kurzu s neomezenou platností

 

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ: Přihlásit se můžete přes Obchodní centrum MU, zde: https://is.muni.cz/obchod/baleni/104408  do 7. 9. 2017.

 

 

Místo konání

Fakulta sportovních studií MU