• informace o stránce ...
 • Poslední aktualizace:
  11. 9. 2018 - 18:18
 • Garant obsahu:
  Andrea Kakulidu
 • Vytvořeno:
  14. 1. 2013 - 12:42
 • Stránka číslo: 322

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+

Proděkan pro vnější vztahy Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na jarní semestr 2019.

Kdo se může zúčastnit?

 • Studenti zapsáni v Bc., Mgr. nebo Ph.D. studiu v prezenční nebo kombinované formě
 • Studenti Bc. studia musí být v době výjezdu minimálně v 2. ročníku
 • Každý student musí splňovat Kvalifikační podmínky.

 

Kam je možné vyjet?

 

Finanční podmínky

 • Stipendium je poskytováno paušální částkou na měsíc dle diferenciace grantů
 • Předpokládá se finanční spoluúčast studenta

 

Opakované studijní pobyty

Opakované pobyty studentů v rámci programu Erasmus+: Erasmus jsou možné, avšak vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:

 1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus v letech 2007-2013, případně programu Socrates v letech 2000-2006 
 2. studenti, kteří v daném akademickém roce (2018/2019) plánují uskutečnit  pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+: Erasmus 
 3. ostatní 

 

Uznání výsledků zahraničního studia

 • Vystudované předměty uvedené ve studijní smlouvě budou studentovi uznány včetně kreditového ohodnocení buď za předmět na FSpS (při stejné náplni a souhlasu vyučujícího) nebo jako volitelné
 • Uznávání předmětů se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011
 • Povinností studenta je získat v zahraničí alespoň 20 ECTS kreditů za semestr

 

Jak se přihlásit?

 • přihlášku je třeba podat elektronicky přes systém ISOIS
 • povinnou součástí přihlášky je motivační dopis v angličtině nebo v jazyce výuky na zahraniční univerzitě
 • volitelnou přílohou přihlášky je jazykový certifikát
 • studenti doktorského studijního programu přiloží také souhlas školitele dle pokynů
 • uzávěrka přihlášek:  30. 9. 2018

 

Výběrové řízení

Součástí výběrového řízení je ústní pohovor v angličtině. Pohovory budou probíhat v úterý 2. 10. 2018 od 9:00.

Výběrová komise bude hodnotit studijní předpoklady, jazykové kompetence a motivaci uchazečů. 

 

Více informací o programu