Informace na této stránce mohou být zastaralé, přejděte prosím na nový web Fakulty sportovích studií.

STUDIJNÍ POBYT ERASMUS

Základní charakteristika programu:

 • studijní pobyt Erasmus je možné realizovat na základě platných Erasmus bilaterálních smluv uzavřených mezi FSpS a zahraniční vysokoškolskou institucí
 • délka studijního pobytu vychází primárně z podmínek uzavřené bilaterální smlouvy, student ji však nemusí plně využít (např. nominace je na 5 měsíců, ale student chce vyjet pouze na 4 měsíce), nicméně vždy platí, že minimální možná délka studijního pobytu je 3 měsíce, max. délka 12 měsíců
 • podmínkou úspěšného zakončení studijního pobytu je získání min. počtu 20 ECTS kreditů za semestr

Pro koho je program určen?

 • pro studenty bakalářského, magisterské a doktorského studijního programu – prezenční i kombinované formy studia, kteří splňují Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro studijní pobyty
 • student nesmí před zahájením studijního pobytu v zahraničí nebo během něj přerušit či ukončit studium na své domácí VŠ

Jak se do programu přihlásit?

 • na studijní pobyt Erasmus se lze přihlásit vyplněním přihlášky na studijní pobyt - místa na zahraniční pobyty jsou omezená, a proto se jej mohou zúčastnit pouze studenti, kteří následně uspějí ve výběrovém řízení
 • výběrové řízení se koná jednou ročně (zpravidla v únoru) vždy na celý příští ak. rok
 • pro studenty nominované na studijní pobyt Erasmus pořádá následně Centrum zahraničních studií informační schůzky, na kterých jsou studenti seznámeni s veškerou administrativou spojenou s jejich výjezdem, informační schůzky se konají zpravidla v polovině dubna
 • nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná; pokud je student nucen z vážných zdravotních či osobních důvodů svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zrušení pobytu

Finanční podmínky / finanční rámec

 • na základě uzavřené finanční smlouvy student obdrží stipendium = paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí stanovená na národní úrovni a stejná pro studenty všech VŠ institucí - tabulka grantů na studijní pobyty v roce 2011/12 zde
 • stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!
 • finanční prostředky se vyplácí pouze na bankovní účty vedené v CZK
 • k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem v zahraničí slouží také Stipendium na podporu mobility, o něž je možno žádat prostřednictvím formuláře Žádost o přidělení stipendia na podporu mobility

Opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus

 • každý student může vyjet za celou dobu svých studií jedenkrát na studijní pobyt Erasmus a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
 • celková doba pobytu nesmí přesáhnout 24 měsíců
 • již neplatí třetí možnost získat stipendium Erasmus Mundus

Uznávání zahraničního studia

 • zahraniční studium je uznáváno na základě výpisu absolvovaných předmětů, tzv. Transcript of records, potvrzeného zahraničním koordinátorem
 • v otázce uznávání zahraničního studia prosím kontaktujte Mgr. Martinu Pluháčkovou nebo Doc. Jitku Kopřivovou (viz. kontaktní info)
Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií 8.02.2013

Warning: include(../../include/zapati.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mpole2/export3/wwwdocs/webfsps/vvv/zahranici/erasmus.php on line 181

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../../include/zapati.php' for inclusion (include_path='.:/packages/run/php-5.2.3/lib/php') in /mpole2/export3/wwwdocs/webfsps/vvv/zahranici/erasmus.php on line 181