MASARYKOVA UNIVERZITA - FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ

prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
62500 Brno-Bohunice, Kamenice 5, e-mail: novotny@fsps.muni.cz, tel.: 54949 8662


Vítám Vás na svojí webové stránce.

Obsah a jiné odkazy
Rozvrhy přednášek a  seminářů, zkušební témata, pokyny

Materiály ke studiu předmětů

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ -  SPORTOVNÍ MEDICÍNA  -  ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA
ZÁTĚŽOVÉ TESTY VE SPORTOVNÍ MEDICÍNĚ
SPORTOVNÍ ANTROPOLOGIE


LIMITUJÍCÍ FAKTORY POHYBU ČLOVÉKA