Fakulta sportovních studií MU


E-learning: Zdravotní tělesná výchova

Martin Sebera, Lenka Beránková

Fakulta sportovních studií MU
2006


    Posilovací cvičení → Posilování hlubokých flexorů hlavy a krku

VP: Leh skrčmo
PROVEDENÍ: Co nejkratší cestou přitáhnout bradu k hrudní jamce.
CÍL: Posílení hlubokých flexorů hlavy a krku
POZOR: Pánev je podsazená, bedra přilepená k podložce, brada je stále přitažena do hrudní jamky
 

VP: Leh na břiše, roznožit pokrčmo, plosky nohou se dotýkají. Čelo opřené o podložku
PROVEDENÍ: Rytmicky tlačit ploskami DK proti sobě
CÍL: Posílení středního a malého sv. hýžďového
POZOR: Neprohýbat se v bedrech
 

VP: Leh, přednožit, ruce v týl, terraband zavázat nad kolena
PROVEDENÍ: Provádíme malé hmity proti odporu terrabandu
CÍL: Posílení malého a středního sv. hýžďového
POZOR: Nezvedat trup od podložky, bedra též přilepená k podložce