Fakulta od roku 2019 zavádí nové studijní programy

15. 11. 2018

V bakalářském studiu se fakulta vydala cestou sjednocení náplně předmětů napříč jednotlivými programy. Například atletika byla vyučována pro každý obor jinak. Pro studenty, kteří nastoupí v roce 2019, již bude obsah sjednocen. Usnadní to tvorbu rozvrhu, ale i umožní studentům navazovat kontakty s ostatními studenty napříč specializacemi i programy.

Tímto sjednocením obsahových náplní předmětů došlo k vytvoření společného bloku předmětů v rozsahu 2/3 všech předmětů. Zbylá 1/3 předmětů se liší dle v přihlášce vybrané specializace.

Novelou vysokoškolského zákona došlo také ke změně pojmů.

To, co se nazývalo studijní program je nyní Oblast vzdělávání, která jak název napovídá, určuje oblast, do které jednotlivé studijní programy spadají a ve které se studenti vzdělávají.
To, co se dříve nazývalo Obor je nyní Studijní program.

Studijní program může být:

 

Přehledné informace o nové formě studijní nabídky ve videu MU.

 

Na Fakultě sportovních studií je nabízen studijní program Tělesná výchova a sport, který je možno zvolit buď sdružený či jednooborový se specializacemi.

V nabídce je také samostatný studijní program Osobní a kondiční trenér.

Současně je dle „starého“ modelu vypisováno přijímací řízení do oboru Fyzioterapie.

Sdružené studium je nabízeno s aprobacemi Pedagogické fakulty MU.
V jednooborovém studiu si studenti mohou vybírat ze specializací, které dříve byly samostatnými obory: Management sportu, Regenerace a výživa ve sportu, Rozhodčí kolektivních her, Speciální edukace bezpečnostních složek, Trenérství.

Novinkou je, že přihláška se podává pouze do studijního programu a v rámci něj si může uchazeč zvolit až 3 aprobace nebo specializace. Přitom poplatek hradí pouze za 1 přihlášku! Po přijetí se může zapsat v rámci 1 programu jen do 1 aprobace/specializace.

Další informace k bakalářskému přijímacímu řízení naleznete na www stránkách fakulty http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/

Máte další dotazy, nerozumíte pojmům? Pak nás kontaktujte: studijni@fsps.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info