Jak pokračuje projekt testování motoriky u dětí s poruchou autistického spektra?

V loňském roce jsme vás informovali o výzkumném projektu, který se zabývá motorikou u dětí, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra (PAS). Výzkumníkům pod supervizí zkušené paní profesorky prof. PhDr. Hany Válkové, CSc. se podařilo v roce 2022 na tento projekt navázat a dále ho rozšířit.

14. 10. 2022 Tereza Možná

Novinkou v roce 2022 je zejména navýšení kapacity projektu na 100 dětí s PAS, které budou mít možnost zdarma získat podrobné hodnocení jejich motorické úrovně pomocí mezinárodně užívaných diagnostických nástrojů a na míru vytvořené návrhy individualizovaných intervenčních programů. Zároveň se otevírají možnosti tzv. follow-up studie, tedy sledovat vývoj motoriky u těchto dětí v čase.

V posledních letech dětí s diagnózou PAS rapidně přibývá nejen v České republice, ale také celosvětově. V USA statistiky ukazují, že se tento problém týká jednoho ze 44 dětí a není žádným tajemstvím, že až čtyřikrát častěji jsou zasaženi chlapci než dívky. A jaké diagnózy si pod pojmem „porucha PAS“ vlastně máme představit? Nejvíce je v populaci zastoupený dětský a atypický autismus, společně s Aspergerovým syndromem. Ve více než 80 % je tato porucha spojena také se zpožděním v motorickém vývoji a s různými motorickými obtížemi.

Hlavním cílem projektu je proto nejen získat dostatek informací o charakteru a četnosti výskytu jednotlivých motorických obtíží u této populace, ale také zpřístupnit objektivní diagnostické motorické nástroje širšímu okruhu uživatelů. Zejména rodičům, učitelům ve školách, trenérům, osobním i pedagogickým asistentům a dalším osobám, kteří s těmito dětmi každodenně pracují. Právě ti totiž mohou cíleným rozvojem motoriky zlepšit kvalitu života dětí s PAS nejen v období dětství a dospívání, ale také v dospělosti.

V rámci obou projektů jsou pořádány workshopy pro veřejnost, rodiče i pedagogy. Vznikají metodiky a knihy, které shrnují zkušenosti fyzioterapeutů, učitelů i trenérů s dětmi s PAS. Obsahují také konkrétní nápady na cvičení pro rozvoj motoriky, vizualizační a motivační pomůcky a osvědčené tipy z praxe. Jejich vydání je plánováno v závěru roku 2022 a budou pro všechny dostupné zdarma v tištěné i elektronické verzi.

Chcete zůstat v obraze a být informováni o novinkách z výzkumu a vydání slibovaných publikací? Sledujte TRENDY FSpS MUNI.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info