Nominace MUNI Innovation Award 2021

Hledají se zaměstnanci, zaměstnankyně, studentky či studenti Masarykovy univerzity, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity. Ocenění mohou získat věcné dary a finanční obnos v celkové výši 1 700 000 Kč.

18. 8. 2021

Cílem MUNI Innovation Award 2021 je veřejné ocenění a odměnění těch studentů/tek a zaměstnanců/kyň MU, kteří se prokazatelným způsobem zasloužili nebo přispěli k praktickému uplatnění poznatků a činností MU. 

Pravidla oceňování
 • Nominaci k ocenění studenta či zaměstnance MU může podat kdokoli (fyzická osoba z MU i mimo MU nebo kterákoliv právnická osoba).
 • Důvody k nominaci jsou: uplatněné vynálezy a jiné výsledky VaV, projekty, služby a jiné relevantní společensky významné aktivity a výstupy, které se podařilo zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb, nebo o nichž je navrhovatel přesvědčen, že přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU či mají povahu významného inovačního počinu.
 • Přihlášky se podávají od 1. 7. 2021 do 15. 9. 2021.
 • Navrhovatel může zaslat i více nominací. Jména navrhovatelů nebudou nijak šířena, sdělována nebo zveřejněna a zůstanou zcela anonymní.
 • Každou nominaci je třeba v příslušném nominačním formuláři zdůvodnit (např. odborný popis inovačního počinu, čím je tento počin inovativní, mimořádný a přínosný, jaké má uplatnění v praxi, proč ho ocenit apod.).
 • Nominovaný musí být zaměstnancem nebo studentem MU.
 • Cena je udělována za výstupy či aktivity, které vznikly, byly uveřejněny, využívány či uplatněny v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021.
 • Nominace nesplňující podmínky nebudou přijaty.
 • Pro tento pilotní ročník nebyly stanoveny nominační kategorie.
 • Ocenění může získat až 30 nominovaných.
 • Ocenění mohou získat věcné dary a finanční obnos v celkové výši 1 700 000 Kč, na což samotným nominováním nevzniká právní nárok.
 • MU si vyhrazuje právo ocenění jako takové zrušit či změnit pravidla, a to i v průběhu realizace (např. v návaznosti na epidemiologickou situaci).

nominovat


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info