V rámci projektu IRP probíhá měření na ZŠ

17. 10. 2018

Fakulta sportovních studií (FSPS) se pravidelně podílí na významných projektech napříč celou republikou. Posledním velkým projektem, na kterém začíná fakulta pracovat, je projekt IRP, který zkoumá několik oblastí v dětské školní populaci. „FSPS záleží na tom, aby získala nejnovější empirické poznatky a pomáhala žákům a učitelům optimalizovat životní styl, a to jak u výběru pohybových aktivit, tak u rozvoje pohybových schopností či stravovacích zvyklostí,“ komentuje výzkum hlavní řešitel projektu IRP doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Primárním cílem projektu je popis aktuálního stavu dynamiky vybraných aspektů pohybové aktivity, funkcí pozornosti a zdatnosti, a to u dětí ve věku 10 – 11 let, tedy žáků 5. tříd ZŠ. Dalším cílem je identifikace vlivu sociálních, geografických a dalších faktorů, které by mohly ovlivňovat úroveň pohybové aktivity a zdatnosti.

Děti budou plnit baterii motorických testů, na přístroji InBody bude zjištěno složení jejich těla a vyplní dotazníky o pohybové aktivitě. Do dotazníkového šetření budou zapojeni také rodiče dětí, kteří upřesní demografické a sociální aspekty a výživové návyky dětí. „Kromě standardního testování baterií Eurofit provádíme měření složení těla, hodnocení postury a vybraných kognitivních funkcí, zejména reakční schopnosti a pozornosti.  Předpokládáme, že pohybové aktivity mají vztah ke kognitivním funkcím. Dotazovacími nástroji zjišťujeme pohybovou aktivitu dětí, ale i to s kým z rodiny jsou pohybově aktivní, jako třeba rodiče nebo prarodiče,“ pokračuje vedoucí Katedry gymnastiky a úpolů.

Výzkum, jenž je financován z národního dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), je prováděn na 15 základních školách v Brně a blízkém okolí. Mimo to, že žáci získají po měření osvědčení o jejich absolvování, dostanou také údaje o složení svého těla a výsledky plněných testů. Podrobnější informace pak mohou dostat rodiče na vyžádání.

Na projektu se aktivně podílí lektoři, studenti doktorského studijního program FSpS a také další dobrovolníci. Mimo FSpS je do projektu zapojeno také Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

„Společnost chce mít zdravé a spokojené děti, které budou tvořit budoucnost. Proto je důležité znát jejich stav, schopnosti. Rozšíření výzkumu v budoucnosti umožní revidovat politiku místních samospráv nebo politiku státních orgánů,“ dodává na závěr Reguli.

Chcete do výzkumu zapojit i vaši ZŠ, nebo chcete získat nějaké bližší informace? Napište nám na e-mail: info@fsps.muni.cz.

Výzkum je financován z národního dotačního programu.

logo msmt

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info