SPOLUPRÁCE ČR

V rámci českých vzdělávacích institucí zabývajících se pohybovými aktivitami u jedinců se
speciálními potřebami jsme navázali spolupráci s následujícími partnery:

Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících, Divadelní fakulta, JAMU Brno

Katedra speciální pedagogiky; Katedra TV a sportu; Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc

  • English

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT