SPOLUPRÁCE SE SPECIÁLNÍMI INSTITUCEMI

 

 

V rámci projektu byla navázána spolupráce se dvěma brněnskými institucemi zabývajícími se  pohybovými aktivitami u jedinců se speciálními potřebami. Na těchto institucích probíhají pravidelné pohybové lekce s  náplní psychomotorických a dalších alternativních aktivit pod vedením akademiků z FSpS, za asistence studentů FSpS a PdF Masarykovy Univerzity.

Naším cílem je efektivní a fungující spolupráce mezi Fakultou sportovních studií a těmito institucemi formou konzultací v oblasti pohybových aktivit u jedinců se specifickými potřebami.

Studenti FSps budou mít možnost reflektovat své teoretické znalosti s jejich praktickou aplikací na specializovaném  pracovišti. Také v této organizaci budou moci provádět svá výzkumná šetření v rámci  závěrečných prací či nabídnout klientům tohoto zařízení vhodné pohybové programy.

Přínosem a výstupem  pro toto specializované pracoviště pak bude možnost konzultací s odborníky z FSpS a propojení oblasti  speciálně-pedagogické s kinantropologickou.

Středisko pro pomoc studentům MU se specifickými nároky – Teiresiás

Centrum pro tělesně postiženou mládež v Brně – Kociánka

Svaz tělesně postižených, Brno

Effeta denní stacionář, Brno

Parkinson Klub, Brno

 

  • English

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT