SPOLUPRÁCE ZAHRANIČNÍ

V rámci zahraničních vzdělávacích institucí zabývajících se pohybovými aktivitami u jedinců se
speciálními potřebami jsme navázali spolupráci s následujícími partnery:

Pedagogická fakulta, University of Ljubljana, Slovinsko

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zurich, Švýcarsko

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Finsko

 

  • English

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT