MONOGRAFIE

Translate original post with Google Translate

Trávníková, D. (Ed.) 2014. Vybrané aplikované pohybové aktivity. Teorie a praxe. Brno: FSpS MU

titulni_strana_monografie

Společná publikace několika autorů ze spolupracujících institucí je jedním ze zásadních výstupů projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0037.

Publikace je rozdělena na část teoretickou, v níž jsou popsána specifika jednotlivých postižení a poruch, a část praktickou, která nabízí vybrané pohybové aktivity pro různé cílové skupiny osob se speciálními potřebami.

Monografii lze na vyžádání zaslat, kontaktujte: travnikova@fsps.muni.cz

Elektronická verze monografie ke stažení ZDE

 

 

 

  • Czech

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT