VÝSTUPY

Translate original post with Google Translate

Výstupy projektu jsou:
KONFERENCE APA 2013
MONOGRAFIE

Trávníková, D. (Ed.) 2014. Vybrané aplikované pohybové aktivity. Teorie a praxe. Brno: FSpS MU
PROJEKTOVÝ KATALOG

 

 

  • Czech

ROZVOJ V OBLASTI PEDAGOGICKOVZKUMNCH AKTIVIT