AktualityVážení studenti,

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, v návaznosti na aktuální vývoj situace kolem epidemie korona viru, rozhodl o prodloužení mimořádného opatření, kterým se ruší veškerá kontaktní výuka na MU do 15. května 2020.  Viz tisková zpráva, Brno, 23.3.2020.

https://is.muni.cz/do/mu/koronavirus-2020/2020-03-23_prodlouzeni_opatreni_koronavirus_do_poloviny_kvetna.pdf

Tímto opatřením je výuka Tělesné výchovy v jarním semestru 2020 ukončená k příslušnému datu. Veškerá výuka se odehrává distanční formou, prostřednictvím e-learningu a dalších nekontaktních forem komunikace. Dle rozhodnutí kolegia děkana FSpS jsou podmínky pro výuku Tělesné výchovy na MU (kterou zajišťuje Centrum univerzitního sportu) a požadavky pro udělení zápočtu v jarním semestru 2020 následující:

1. Vyučující budou studenty kontaktovat hromadným mailem a na základě vypracovaných esejí udělí zápočet ve svých seminárních skupinách.

2. Studenti dostanou od svého vyučujícího zadání pro vypracování tématu dle daného sportu či pohybové aktivity. Pokud si chce student zvolit téma individuálně, bude jej konzultovat se svým vyučujícím. Po zaslání eseje dle tématu v rozsahu 1,5 stránky (velikost písma 10, řádkování 1,5) má vyučující povinnost udělit zápočet do ISu, nejpozději do 30.5.2020.

3. Studenti, kteří se chystají k SZZ a potřebují udělit zápočet z TV dříve,  odešlou zpracované téma (viz výše) do 15.4. 2020.  Vyučující po obdržení eseje udělí studentům v 6. resp. 10. semestru studia zápočet do 17.4.2020.

4. Z rozhodnutí vedení FSpS rušení registrace a zápisu v předmětech z TV v jarním semetsru 2020 není možné.

Letní výcvikové kurzy – jejich organizaci budeme postupně aktualizovat.


 

Dear students,

According to the current situation of the coronavirus epidemic, the rector of Masaryk University, Martin Bareš, decided to prolong the emergency measures cancelling the direct schooling until 15th May 2020 (see the press news dated 23.3.2020. https://is.muni.cz/do/mu/koronavirus-2020/2020-03-23_prodlouzeni_opatreni_koronavirus_do_poloviny_kvetna.pdf).

All PE classes at the University Sports Centre Department in the spring semester 2020 are cancelled until this date, and all course will take place in the form of distant schooling, e-learning and other contactless forms of communication.

In accordance with the decision given by dean committee at FSpS, the conditions of the PE courses organised by the University Sports Centre department in spring semester 2020 are as follows:

  1. Lecturers will send common emails to students who will be given credits after sending an essay (paper) back to their lecturer
  2. Students are given the assignment to write an essay (1.5 page, type size 10, spacing 1.5) related to the topic of their sports course, or after consulting with the lecturer, students can choose their own sports topic. After getting the paper (essay), the lecturers will give the credits to the students to the Information system, by 30th May at the latest.
  3. Students preparing for the final exam who need to get the credits earlier will send their paper by 15.04. 2020, lecturers will give the credits to the students to the Information system, by 17.04.2020 at the latest.
  4. We are really sorry, but the instruction given by the dean of the Faculty of Sports Studies do NOT allow us to unregister anybody from the sports courses for the spring semester 2020.

The information about the summer sports courses will be updated gradually.


 


 

  • Z důvodu zrušení kontaktní výuky jsou uzavřeny všechny tělocvičny a sportoviště. V tuto chvíli můžete provádět pohybové aktivity, sport pouze individuálně doma nebo v přírodě, v místě svého bydliště, bez kontaktu s ostatními lidmi. Vzhledem k současné situaci je potřeba se starat o svoji kondici, jak fyzickou, tak i psychickou a tím posilovat a udržovat svoji imunitu. Proto Vám doporučujeme provádět pohybovou aktivitu alespoň 3x v týdnu, samozřejmě pokud jste zdraví. Nejvhodnější jsou vycházky v rozsahu 3 – 5 km, pro zdatnější výběhy v terénu 3 – 5 km.
  • Pro informovanost, jakým způsobem můžete pro fyzickou kondici udělat to nejlepší, dále přikládáme doporučené odkazy na e-publikace FSpS, ve kterých naleznete návody a příklady různých pohybových aktivit. Pokud budete mít otázky, pište prosím svému vyučujícímu z předmětu, kde jste registrovaní, nebo vedoucí CUS.
  • Osvobození z tělesné výchovy ze zdravotních a sportovních důvodů - studenti, kteří mají v jarním semestru 2020 zaregistrováno Zdravotní osvobození resp. Sportovní osvobození a mají již vyplněný formulář, zašlete jej prosím oskenovaný mailem, nebo poštou na adresu CUS (vedoucí, sekretariát).
  • Další otázky prosím pište na mailovou adresu CUS – , .

https://is.muni.cz/elportal/?lang=cs

 


Údolní 3, 602 00 Brno,

Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity zajišťuje výuku sportovních aktivit pro všechny studenty denního studia na MU (mimo studenty FSpS).

 

Aktuality


Kontakt

Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. -  vedoucí katedry (pověřena výkonem funkce)

549 492 052, 549 494 832

Titzová Jarmila - sekretářka centra
tel.: 549 492 050, fax: 549 492 055