Osvobození z tělesné výchovy

Zdravotní osvobození

Osvobozeni od pravidelné docházky do TV jsou pouze studenti s trvale změněnou zdravotní klasifikací na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Žádost o osvobození je třeba vyřídit nejpozději do 27. 3. 2020 a odevzdat na sekretariát CUS v tělocvičně Pod Hradem, Údolní 3, u p.Titzové v úředních hodinách. V každém semestru, ve kterém žádáte o osvobození je nutné si zaregistrovat v IS předmět zdravotní osvobození, kód - P999, v registračním období Fakulty sportovních studií. Formulář žádosti pro osvobození si stáhněte:

ŽÁDOST o uznání docházky v povinné tělesné výchově ze ZDRAVOTNÍCH důvodů

Sportovní osvobození

  • Osvobození podávají studenti, kteří jsou reprezentanti nebo se účastní celostátních a krajských soutěží v příslušném sportu, trénují několikrát v průběhu týdne.
  • Žádosti je třeba vyřídit nejpozději do 30. 10. 2020.
  • Součástí je i reprezentace MU na sportovních přeborech vysokých škol, pokud jsou v daném sportu tyto soutěže vypsány.
  • V zápočtovém týdnu student předloží Žádost a potvrzení o tréninkové docházce a výsledků v soutěžích na sekretariátu CUS, tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, u p. Titzové v úředních hodinách.
  • Student si zaregistruje v IS předmět Sportovní osvobození - kód P998.
  • Termíny registrací do předmětu se shodují s registracemi Fakulty sportovních studií MU.

ŽÁDOST o uznání docházky v povinné tělesné výchově ze SPORTOVNÍCH důvodů