Osvobození z tělesné výchovy

Zdravotní osvobození

  • Osvobozeni od pravidelné docházky do TV jsou pouze studenti s potvrzením od ošetřujícího lékaře, že nejsou ze zdravotních důvodů způsobilí účastnit se výuky TV. Lékař může v žádosti doporučit i některou z pohybových aktivit z nabídky CUS (uvedeno v žádosti).
  • Žádost o osvobození je třeba poslat elektronicky nejpozději do 17. 3. 2023 na sekretariát CUS p.Nedbalové- andrea.nedbalova@fsps.muni.cz.
  • V každém semestru, ve kterém žádáte o osvobození je nutné si zaregistrovat v IS předmět zdravotní osvobození, kód - P999, v registračním období Fakulty sportovních studií. Formulář žádosti pro osvobození si stáhněte:

ŽÁDOST o uznání docházky v povinné tělesné výchově ze ZDRAVOTNÍCH důvodů

Alternativní tělesná výchova - studenti se specifickými nároky

Více informací najdete na webových stránkách:

https://www.teiresias.muni.cz/vzdelavani-sport-a-volny-cas/sportovni-aktivity

Sportovní osvobození

  • Osvobození podávají studenti, kteří jsou reprezentanti nebo se účastní celostátních a krajských soutěží v příslušném sportu, trénují několikrát v průběhu týdne.

Součástí může být i reprezentace MU na sportovních přeborech vysokých škol, pokud jsou v daném sportu tyto soutěže vypsány.

  • Žádost o osvobození s potvrzením o tréninkové docházce a výsledcích v soutěžích je třeba zaslat elektronicky nejpozději do 30. 4. 2023 na sekretariát CUS p.Nedbalové- andrea.nedbalova@fsps.muni.cz.

V každém semestru, ve kterém žádáte o osvobození je nutné si zaregistrovat v IS předmět sportovní osvobození, kód - P998, v registračním období Fakulty sportovních studií. Formulář žádosti pro osvobození si stáhněte:

ŽÁDOST o uznání docházky v povinné tělesné výchově ze SPORTOVNÍCH důvodů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info