Uznání povinné tělesné výchovy

Z jiných studií na MU

  • Žádosti o uznání předmětů povinné tělesné výchovy podávejte elektronicky na své kmenové fakultě v sekci: Student → Úřadovna → Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií

  • Vyřízení žádosti probíhá v elektronické podobě v ISu. Student již nedokládá vyjádření učitelů nebo garantů předmětu. O vyřízení žádosti obdrží student e-mail, kde bude vyzván k návštěvě studijního oddělení své kmenové fakulty. Na studijním oddělení je nutné podepsat samotnou žádost a převzít rozhodnutí o uznání předmětu.

Z jiných studií mimo MU

  • Je možné uznat předmět TV z jiných studiích mimo MU na základě dokladu o jeho absolvování. Studenti zažádají o uznání v průběhu prvního měsíce semestru na CUS. Současně dodají podklady pro ověření dané skutečnosti (výpis studia, kopie patřičných stránek indexu). Student si registruje v daném semestru v registračním období Fakulty sportovních studií předmět sportovní osvobození kód P 998.
  • Žádost se elektronicky zasílá na sekretariát CUS, odpovědnému pracovníkovi paní Nedbalové - andrea.nedbalova@fsps.muni.cz nejpozději do 31.10.2021

ŽÁDOST o uznání předmětu TV z jiných studií mimo MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info