Organizační struktura

Centrum univerzitního sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Centrum univerzitního sportu

Korespondenční adresa:Údolní 221/3, 602 00 Brno
Sídlo:umístění a doprava
fotogalerie
Telefon:549 49 2055
Fax:-
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/cus/

Vedoucí katedry (pověřena výkonem funkce)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.