Osvobození z TV

Zdravotní osvobození

Osvobozeni od pravidelné docházky do TV  jsou pouze studenti s trvale změněnou zdravotní klasifikací na základě doporučení ošetřujícího lékaře.. Žádost o osvobození je třeba vyřídit nejpozději do 10.10.2019 a odevzdat na sekretariát CUS v tělocvičně Pod Hradem, Údolní 3, u p.Titzové v úředních hodinách. V každém semestru, ve kterém žádáte o osvobození je nutné si zaregistrovat v IS předmět zdravotní osvobození, kód - P999, v registračním období Fakulty sportovních studií. Formulář žádosti pro osvobození si stáhněte:

Formulář - ŽÁDOST o uznání docházky v povinné tělesné výchově ze ZDRAVOTNÍCH důvodů


V případě, že potřebujete zápočet zapsat i do indexu, je potřeba se dostavit osobně  na sekretariát CUS za vedoucí katedry popř. jeho zástupcem v úředních hodinách.
 

Sportovní osvobození

Žádost o osvobození podávají studenti, kteří jsou reprezentanti nebo se účastní  celostátních a krajských soutěží v příslušném sportu, trénují několikrát v průběhu týdne. Podmínkou udělení zápočtu je dodání vyplněné žádosti nejpozději do 10.10.2019, dále v zápočtovém týdnu (9. - 13.12.2019) předložení potvrzení o tréninkové docházce a výsledků v soutěžích. Součástí je i reprezentace MU na sportovních přeborech vysokých škol, pokud jsou v daném sportu tyto soutěže vypsány.

Žádost o osvobození se podává na sekretariátě CUS, u p.Titzové v úředních hodinách, tělocvična Pod Hradem, Údolní 3. V každém semestru, ve kterém student žádá o sportovní osvobození si zaregistruje v IS předmět sportovní osvobození - kód P998. Termíny registrací do předmětu se shodují s registracemi Fakulty sportovních studií.

Formulář - ŽÁDOST o uznání docházky v povinné tělesné výchově ze SPORTOVNÍCH důvodů