Věda a výzkum, projekty

Za podpory fondu rozvoje vysokých škol vznikají na půdě Centra univerzitního sportu také metodické materiály pro výuku některých sportů (např. běžeckého lyžování, volejbalu či bossu). Učební texty jsou volně dostupné na e-learningovém portálu Masarykovy univerzity nebo na internetových stránkách Centra univerzitního sportu. Součástí práce Centra univerzitního sportu je také pořádání turnajů, soutěží a dalších sportovních událostí mimo pravidelnou výuku tělesné výchovy.

Témata projektů Centra univerzitního sportu

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Další řešené projekty na FSpS