Uznání TV

Uznání TV

1) Uznání povinné tělesné výchovy z jiných studií na MU

  • Žádosti o uznání předmětů povinné tělesné výchovy podávejte elektronicky na své kmenové fakultě v sekci: 

    Student → Úřadovna → Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií = https://is.muni.cz/auth/uradovna/uznavani/zadost.pl
     
  • Vyřízení žádosti probíhá v elektronické podobě v ISu. Student již nedokládá vyjádření učitelů nebo garantů předmětu. O vyřízení žádosti obdrží student e-mail, kde bude vyzván k návštěvě studijního oddělení své kmenové fakulty. Na studijním oddělení je nutné podepsat samotnou žádost a převzít rozhodnutí o uznání předmětu. 

 

2) Uznání povinné tělesné výchovy z jiných studií mimo MU

  • Je možné uznat předmět TV z jiných studiích mimo MU na základě dokladu o jeho absolvování. Studenti zažádají o uznání v průběhu prvního měsíce semestru na CUS. Současně dodají podklady pro ověření dané skutečnosti (výpis studia, kopie patřičných stránek indexu). Student si registruje v daném semestru v registračním období Fakulty sportovních studií předmět sportovní osvobození kód P 998.
  • Žádost se předává na CUS, tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, odpovědnému pracovníkovi p.Titzové v úředních hodinách

Formulář - ŽÁDOST o uznání předmětu TV z jiných studií mimo MU