Jste zde: Home Nabídka Akreditované programy

Akreditované programy

Kurzy akreditované MŠMT v rámci DVPP

Akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Jedná se o kurzy akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Po úspěšném zakončení programu obdrží účastníci Osvědčení. Kurzy jsou určené k rozšíření kvalifikačních vědomostí, znalostí a dovedností pedagogických pracovníků dle zákona o pedagogických pracovnících ZÁKON č. 563/2004 Sb. § 2                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává

  1. učitel,
  2. pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
  3. vychovatel,
  4. speciální pedagog,
  5. psycholog,
  6. pedagog volného času,
  7. asistent pedagoga,
  8. trenér,
  9. vedoucí pedagogický pracovník.

Nabídku připravujeme    

Kurzy akreditované MŠMT v oblasti sportu (rekvalifikace)

Dne 1. 1. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti., ve znění pozdějších předpisů. Podle § 108, odst. 2 výše uvedeného zákona může rekvalifikaci provádět i zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním předpisem je i zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů Pro účely živnostenského zákona (např. vydání živnostenského listu) jsou tedy všechny pracovní činnosti akreditované dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, chápány jako rekvalifikační.

Nabídku připravujeme

Kurzy akreditované MŠMT v rámci rekvalifikačních programů

Rekvalifikační vzdělávací programy jsou určeny především pro občany, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce. Řada z těchto lidí je v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadech práce. Cílem rekvalifikačních kurzů je nejen získání znalostí a dovedností potřebných pro novou profesi, ale sleduje i psychickou a motivační pomoc. To znamená zajištění společenského kontaktu, eliminace společenské izolovanosti, vzájemné pomoci při zajišťování uplatnění ap.  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí) § 108 odst. 2 ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT") povinnost akreditovat vzdělávací programy vedoucí ke konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce.

Nabídku připravujeme

Kurzy akreditované MPSV

Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustanoven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 
Akreditované vzdělávací programy jsou předpokladem k získání odborné způsobilosti okruhu pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči).

Nabídku připravujeme