Jste zde: Home Nabídka Studijní programy formou CŽV

Studijní programy formou CŽV

podmínkyVzdělávání v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia.

Elektronická přihláška pro bakalářské i navazující magisterské programy formou celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2019/2020 od 1. 6. 2019 do 16. 8. 2019, zde http://is.muni.cz/prihlaska/ .

Podmínky pro přijetí do programů CŽV a přechod do řádného studia

Bakalářské programy pro akademický rok 2019/2020

Program Osobní a kondiční trenér (OKT)

Program Tělesná výchova a sport (TVS)

  • specializace Management sportu (MS, mezifakultní studium ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU)
  • specializace Regenerace a výživa ve sportu (RVS)
  • specializace Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS)
  • specializace Rozhodčí kolektivních her (RKH, sportovní zaměření v odkazu výše)
  • specializace Trenérství (T, sportovní zaměření v odkazu výše)

Program Specializace ve zdravotnictví (FYZI)

  • Obor Fyzioterapie (FYZI - pouze prezenční forma)

Navazující magisterské programy pro akademický rok 2019/2020

Program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS - pouze kombinovaná forma)

Program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie (KTAK)

  • specializace Aplikovaná kineziologie (AK - pouze prezenční forma)
  • specializace Kondiční trenér (KT)

Program Management sportu (MS)

Program Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (UTV - pouze jednooborové)

Informace k přijetí - náležitosti

Každý uchazeč o vzdělávání na FSpS musí doručit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu. Potvrzení/posudek se vkládá do e-přihlášky. Ddoporučený formulář lékařského potvrzení pro akademický rok 2019/2020 a seznam tělovýchovných lékařů najdete zde:https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/LP-965.html  .