• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    29. 4. 2014 - 16:45
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    29. 4. 2014 - 16:38
  • Stránka číslo: 508

ČASEM rozvíjí svou činnost

ČASEM rozvíjí svou činnost

Dne 25. 4. 2014 se na půdě Fakulty sportovních studií uskutečnilo v pořadí druhé zasedání přípravného výboru ČASEM - České asociace sportovních ekonomů a manažerů.

Přítomní zástupci čtyř vysokých škol (UK, MU, UPOL, VŠE) projednali stanovy asociace a odsouhlasili logo ČASEM v provedení studentů FTVS UK.

Podstatná část jednání se věnovala přípravě konference ČASEM „ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SPORTS 2014“, která se uskuteční 20-21. listopadu 2014 v Brně na Fakultě sportovních studií.