• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 1. 2015 - 14:55
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    27. 1. 2015 - 14:55
  • Stránka číslo: 600

Den otevřených dveří FSpS 2015

Den otevřených dveří FSpS 2015

Dne 15. ledna se konal na Fakultě sportovních studií Den otevřených dveří. V úvodní přednášce byli uchazeči o studium seznámeni s možnostmi studia na FSpS MU, nabídkou studijních oborů, mobilitními programy pro studium v zahraničí, náležitostmi přihlášek, termíny a obsahem přijímacích zkoušek. Uchazečům, kteří chtějí zvýšit svou šanci na úspěch v přijímacím řízení, byly nabídnuty přípravné kurzy organizované Centrem celoživotního vzdělávání.

Všeobecnou část následovaly prezentace věnované jednotlivým studijním oborům a směrům pod vedením jejich garantů. Program Dne otevřených dveří pokračoval prohlídkou tělocvičen a laboratoří FSpS MU za doprovodu současných studentů. V tělocvičnách měli uchazeči příležitost vyzkoušet si praktické přijímací zkoušky z gymnastiky, basketbalu a Jacikův celostní motorický test. O významu prezentace FSpS MU prostřednictvím Dne otevřených dveří svědčila nejen velká účast uchazečů, ale také počet jejich dotazů k jednotlivým tématům.