• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    13. 6. 2014 - 9:40
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    12. 6. 2014 - 16:03
  • Stránka číslo: 523

Dětský den krtka s hrochem

Dětský den krtka s hrochem

V neděli 1. června 2014, v den kdy mají všechny děti svátek, se uskutečnila na fotbalovém hřišti v Brně-Tuřanech tradiční akce pro děti nazvaná „Dětský den Krtka s Hrochem, aneb prázdniny bez úrazu“.  Hlavním organizátorem byla společnost Alfa-helicopter a jedním ze spolupořadatelů Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, jejíž studenti z řad dobrovolníků zajišťovali sportovní soutěže zaměřené na obratnost, rychlost a šikovnost dětí všech věkových kategorií.

Pro děti byl připraven bohatý program, jehož součástí byla žonglérské vystoupení a následný workshop pod vedením studentů FSpS. Děti si mohly za pomoci studentů samy vyrobit žonglovací míčky a prakticky si vyzkoušet základy žonglování a další pohybové dovednosti. Dále byly ve fakultním stanu promítány metodické filmy se základy kardiopulmonální resuscitace, první pomoci při úrazech dětí a jejich prevence, vytvořené na fakultě.