• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    16. 11. 2017 - 10:12
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    16. 11. 2017 - 7:58
  • Stránka číslo: 1274

FSpS na festivalu Life 2017

FSpS na festivalu Life 2017

V neděli 12. listopadu skončil na brněnském výstavišti třídenní Festival sportu, tance a zábavy Life 2017. Stánek Fakulty sportovních studií byl součástí pavilonu G2, který byl zaměřen na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže. V rámci bohatého programu byly pro návštěvníky v pavilonu G2 připraveny sportoviště, kde mohli zkoušet různé druhy sportu od badmintonu až po lezení na lezecké stěně.

Zástupci Katedry podpory zdraví a Katedry kineziologie připravili poradenský stánek, kde si zájemci mohli nechat změřit složení těla na přístroji InBody. V rámci poradenství se také mohli zeptat na cokoli ohledně zdravého stravování, snižování váhy, prevence rakoviny anebo odvykání kouření. Největší zájem byl o analýzu složení těla na přístroji In Body a také o informace k přijímacím zkouškám na Fakultu sportovních studií.